చిన్ననాటి ఆటలు – జ్ఞాపకాల మూటలు – Book Review

Chinnanati Aatalu Gnapakala Mutalu

కంటి పాపలు మీరే… కాగితపు పడవలు మీరే… చెలిమి చేసే మనసు మీదే… చెట్టపట్టాల గుంపు మీదే… అందరినీ జయించే మనసు మీదే… అందమైన బాల్యం మీదే… ఆ… చిన్నారుల ఆటల పందిరి… వారి – పెద్దల జ్ఞాపకాల పల్లకి… ఈ “చిన్ననాటి ఆటలు – జ్ఞాపకాల మూటలు” పుస్తకం.

 

Chinnanati Aatalu Gnapakala Mutalu

Author: Dr.Jasti Siva Rama Krishna, Kandukuri Ramu

Publisher: Manchi Pustakam

Pages: 216

Language: Telugu

Buy Now:  https://goo.gl/ylHekt

Watch this Video: Youtube

Advertisements